Uppdrag

Vårt uppdrag består av att ansvara för den löpande skötseln av din fastighet. Det gör vi genom att besöka den en gång per vecka på en förutbestämd dag. En fastighetsskötare är ansvarig för den specifika fastigheten. På så sätt lär den sig successivt känna fastigheten.

Vid vårt veckobesök går vi igenom hela fastigheten. Vi upptäcker ifall en dörr eller lås inte fungerar, lampor är trasiga, skräp står i vägen, kontrollerar soprum och tvättstugor, håller rent på vindar, i källare och på gården. Vi rensar galler och silar till i stuprör även gårdsbrunnar. Vi kontrollerar och dokumenterar i undercentralen att värme och tappvarmvattnet håller rätt temperaturer och cirkulerar som det ska. Vi byter namn på lägenhetsdörrar och porttavlor. Viss snöröjning samt gräsklippning kan efter ö.k, utföras.

Vi felsöker och åtgärdar själva alla fel som inte kräver specialkompetens eller tar för lång tid i anspråk. Det vi inte klarar av beställer vi reparation av. Beställning av större reparationer sker förstås i samråd med uppdragsgivaren.

Felanmälan kan alla boende i huset göra under kontorstid. Övrig tid finns e-posten och telefonsvarare, vid akuta fel till vår jour. Där samarbetar vi med ett jourföretag som rycker ut. Detta är alltså vad som ingår i det uppdrag för vilket vi fakturerar en fast månadsavgift.

Utöver detta besiktigar vi och åtgärdar fel i lägenheterna. Oftast handlar det om rensningar av vattenlås, golvbrunnar och avloppsstammar, ompackning av läckande kranar, toaletter som rinner eller läcker, kalla element eller handdukstorkar, kärvande lås, trasiga strömbytare, fönster eller balkongdörrar som kärvar.

Vårt uppdrag består av att ansvara för den löpande skötseln av din fastighet.

 • Veckorondering

  Kontroll av dörrar, lås, lampor, galler, lövsilar etc.

 • Kontroll UC

  Vi kontrollerar och dokumenterar i undercentralen att värme och tappvarmvattnet håller rätt temperaturer.

 • Reparation

  Vi reparerar själva många av de fel och brister som uppstår i en fastighet.

 • Bostadsrätter

  Bostadsrättsinnehavarna kan vid behov själva anlita oss.