Om Energibevakning

Energibevakning startade för 40 år sedan av Carl Marin, då med den huvudsakliga inriktningen som energikonsult, i kölvattnet efter energikrisen på 70-talet. Därav namnet Energibevakning. Verksamheten utvecklades dock snabbt mot att hantera alla tekniska frågor som uppstod i fastigheterna och den huvudsakliga inriktningen blev då fastighetsskötsel. Sedan 11 år tillbaka har den dagliga driften utförts av Conny och Fredrik Marin, som sedan juni 2016 helt tagit över ägandet och driften.

Sedan 1982 har det hänt mycket, idag tar Energibevakning hand om den löpande tekniska förvaltningen och handlägger eller utför alla de problem och uppdrag som kan uppstå inom en fastighet. I de fall då vi inte kan utföra specialuppdrag med egen personal, utser vi lämpliga underentreprenörer i samråd med uppdragsgivaren. Vi besöker fastigheten rutinmässigt, så kallad allmän tillsyn. Den allmänna tillsynen utförs av samma person som är ansvarig fastighetsskötare på aktuell fastighet.

Problem och fel i fastigheten upptäcks framförallt av de personer som bor i huset och därför sköter vi även felanmälan direkt från hyresgästen eller bostadsrättsägaren. Vi tar emot felanmälan via telefon dygnet runt. Mellan 7.00-16.00 vardagar får man personlig service, av kunnig personal som är insatt i de flesta uppdrag som vi för tillfället har. Vid icke-akuta ärenden finns en telefonsvarare, som avläses kontinuerligt, där meddelanden kan lämnas, dessa tar vi sedan hand om senast efterföljande vardag. Uppstår akuta ärenden ringer man till jouren. Idag hanteras jouren snabbt och effektivt i samarbete med Dygnet Runt Service Fastighetsjour.

Våra medarbetare är:  Conny Marin, Fredrik Marin, Pigge Lindström, Fredrik Vincenzo, Susanne Jönsson, Mikael Svensson, Mattias Tärnblom, Rickard Kahn, Konny Ferm, Timmy Myrin, Erik Axelsson, Mats Andersson och Robin Bröms. Rickard Susi jobbar med vitvarorna.